Make your own free website on Tripod.com

6ο Υδρογεωλογικό Συνέδριο
Ξάνθη, 8 - 10 Νοεμβρίου 2002

1.Ιστορικό
Το 6ο ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ αποφασίστηκε να γίνει στην  Ξάνθη κατά το 2002.

Το ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ συνδιοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Ε.Γ.Ε.) και το Σύνδεσμο Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου.

Τα ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ είναι συνέδρια ήδη καθιερωμένα στον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο λόγω των επιτυχών προηγούμενων διοργανώσεων και της σημαντικής επιστημονική προσφοράς τους.


2.Τόπος-Χρόνος
Το 6ο ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα διοργανωθεί στην Ξάνθη από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2002,  στο Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.


3. Σκοποί του Συνεδρίου
Σκοποί του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων αποτελεσμάτων:

της υδρογεωλογικής έρευνας,
της έρευνας διαφόρων συναφών ειδικοτήτων των Γεωεπιστημών όπως της Γεωφυσικής, της Γεωθερμίας, της Τηλεπισκόπισης, της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας, της Γεωχημείας, της Γεωμορφολογίας, της Τεκτονικής, της Στρωματογραφίας, της Κλιματολογίας κ.α., που συμβάλλουν στη γνώση των υδρογεωλογικών συνθηκών του Ελληνικού χώρου και της έρευνας στους υδατικούς πόρους που γίνεται από επιστήμονες συγγενών κλάδων όπως Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Υδραυλικοί Μηχανικοί, Χημικοί κλπ.
Επιθυμούμε το συνέδριο αυτό να αποτελέσει το βήμα της παρουσίασης επιστημονικών απόψεων, αλλά και το χώρο γόνιμου προβληματισμού και αλληλοενημέρωσης.


4. Θέματα του συνεδρίου

·        Διαχείριση των υδατικών πόρων.

·        Συνδυασμένη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

·        Τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων νερών.

·        Ποιότητα των επιφανειακών και των υπόγειων νερών - Συστήματα παρακολούθησης.

·        Ρύπανση των υπόγειων νερών - Πρόληψη - Απορρύπανση.

·        Θαλάσσια διείσδυση σε παράκτιους υδροφόρους - Διαχείριση των παράκτιων υδροφόρων.

·        Υφάλμυροι υδροφόροι της ενδοχώρας.

·        Διαχείριση των υδατικών πόρων σε μικρά νησιά.

·        Υδρογεωλογική έρευνα σε καρστικούς σχηματισμούς.

·        Υδρογεωλογική έρευνα σε σκληρά πετρώματα.

·        Γεωθερμικά πεδία.

·        Τεχνικές προσομοίωσης στα πλαίσια της υδρογεωλογικής έρευνας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

·        Τεχνικές βελτιστοποίησης στη διαχείριση των υπόγειων νερών.

·        Νέες μέθοδοι στην υδρογεωλογική έρευνα - GIS -Τηλεπισκόπιση, κλπ.

·        Υδρομαστευτικά έργα.

·        Γεωφυσική έρευνα για υδρογεωλογικούς σκοπούς.

·        Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους υδατικούς πόρους.

·        Υδρογεωλογία και Περιβάλλον.

·        Προστασία των υδατικών πόρων.


5. Επίσημες γλώσσες
Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Είναι δυνατό (εφόσον είναι σκόπιμο και η υποδομή το επιτρέπει) να γίνεται ταυτόχρονη μετάφραση από Αγγλικά σε Ελληνικά.


6. Προθεσμίες
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 15-2-2002 (ταχυδρομικά, με fax ή ηλεκτρονικά).
Η δεύτερη εγκύκλιος θα κυκλοφορήσει μέχρι τις 1-4-2002 και θα αποσταλεί μόνο σε όσους ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή.
Το πλήρες κείμενο των εργασιών θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31-5-2002
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: geotech.civil.duth.gr/6hydroconf


7. Κόστος συμμετοχής στο συνέδριο
Η εγγραφή συμμετοχής στο συνέδριο ορίζεται σε:
30 Ευρώ μέχρι τις 15-2-2002,
35 Ευρώ από 16-2-2002 έως 31-3-2002,
45 Ευρώ από 1-4-2002 μέχρι την ημέρα πραγματοποίησης του συνεδρίου.

(Για τους φοιτητές το αντίστοιχο αντίτιμο είναι 50%).

Η συμμετοχή στο συνέδριο παρέχει το δικαίωμα:

παρακολούθησης των εργασιών του,

παραλαβής του έντυπου συνεδριακού υλικού,

παραλαβής των πρακτικών του,

συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.

 

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με επιταγή (προσωπική, τραπεζική ή ταχυδρομική) στον ταμία του συνεδρίου:


κ. Χρήστο Πεταλά
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Πολυτεχνική Σχολή - Δ.Π.Θ.
67100 Ξάνθη

ή με κατάθεση στο λογαριασμό:
506 – 27090338 της Εμπορικής Τράπεζας και με ταυτόχρονη αποστολή φωτοαντιγράφου του γραμματίου κατάθεσης στην παραπάνω διεύθυνση.


Η εγγραφή στο συνέδριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να περιληφθούν στα πρακτικά οι εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές από τους κριτές.


8. Άλλες εκδηλώσεις- εκδρομές
Την επόμενη μέρα του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδρομή σε έργα, εγκαταστάσεις και περιοχές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικό με τα θέματα του Συνεδρίου.


9. Διαμονή
Η Οργανωτική Επιτροπή θα διαπραγματευθεί με διάφορα ξενοδοχεία, για να πετύχει τις καλύτερες δυνατές τιμές και θα ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου και με την 2η εγκύκλιο, τους Συνέδρους, που καλούνται να κρατήσουν θέσεις έγκαιρα.


10. Πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής:
κ. Ιωάννη Διαμαντή (Αν. Καθηγητή)
Τηλ.: 05410-79691
fax: 05410-79691
e-mail: jdiam@civil.duth.gr


ή
στο Γραμματέα:
κ. Φώτη Πλιάκα (Λέκτορα)
Τηλ.:

05410-79695
fax: 05410-79691
e-mail: fpliakas@civil.duth.gr


ή
στον υπεύθυνο της Γραμματείας του Συνεδρίου:
κ. Ανδρέα Καλλιώρα
Τηλ.:

05410-79692
fax: 05410-79691
e-mail: akall@civil.duth.gr