Make your own free website on Tripod.com

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

1.     Ελλειψοειδές τάσεων και θλίψης.

2.     Κύκλοι Μοhr. (ολόκληρο το σχετικό κεφάλαιο)

3.     Όριο ελαστικότητας και θραύσης. Διάγραμμα.

4.     Πως προκύπτουν τα κανονικά, τα ανάστροφα και τα οριζόντια ρήγματα;

5.     Διακλάσεις. Συστήματα, πτεροειδείς διακλάσεις.

6.     Κοκκομετρική διαβάθμιση, σταυρωτή στρώση, μαξιλλαροειδείς μορφές (Pillow λαβες), κ.λ.π.

7.     Τι είναι ο ερπυσμός;

8.     Πτυχώσεις. Σύγκλινα. Αντίκλινα, κατακεκλιμένες πτυχές.

9.     Να αποτυπωθούν σε σκαριφήματα δικτύου Schmidt: α) μια ορθή πτυχή, β) μια πτυχή που τα σκέλη της βρίσκονται σε γωνία 45ο, γ) μια κατακεκλιμένη πτυχή. (ή μπορεί να ζητηθεί κάποια άλλη περίπτωση πτυχής με συγκεκριμένα στοιχεία των σκελών της , π.χ. 45ο/270ο και 30ο/300ο)

10. Να σχεδιαστούν: ένα κανονικό σύμφωνο ρήγμα, ένα κανονικό αντίθετο ρήγμα, ένα ανάστροφο σύμφωνο ρήγμα και ένα ανάστροφο αντίθετο ρήγμα.

11. Ομοιογένεια και ετερογένεια του γεωλογικού σώματος.

12. Γεωτεκτονική και Βραχοτεκτονική ενότητα.

13. Κινηματική ανάλυση. Ποια τα τρία βασικά μεγέθη;

14. Ποια τα αίτια κινήσεων;

15. Τι είναι στρώση και τι σταυρωτή στρώση; Που χρησιμοποιούνται;

16. Ιζηματογενείς ρυτίδες.

17. Κοκκομετρική ταξιθέτηση-Τουρβιδίτες.

18. Πελαματοειδείς ιζηματοδομές.

19. Ασυμφωνίες. Ποιοι οι τύποι ασυμφωνιών;

20. Ποια τα κριτήρια παρασυμφωνίας και δυσυμφωνίας;

21. Ασυμφωνία και HIAIGS.

22. Πότε ένα σώμα λέμε ότι καταπονείται;

23. Τάσεις και απεικόνιση εντατικού πεδίου.

24. Ποια τα είδη τάσεων;

25. Ποιοι οι παράγοντες που ελέγχουν το θερμικό καθεστώς;

26. Ποιοι οι παράγοντες που ελέγχουν τη θερμική αγωγιμότητα;

27. Που έχουμε υψηλές και που χαμηλές τιμές ροής θερμότητας;

28. Θερμικό καθεστώς μανδύα.

29. Θερμικά ρεύματα.

30. Άμεσος προσδιορισμός των σύγχρονων τεκτονικών τάσεων; Ποιοι οι μέθοδοι;

31. Που οφείλονται οι μεγάλες τιμές οριζόντιων τάσεων;

32. Ποια η ονοματολογία των πτυχών;

33. Μορφολογική ταξινόμηση πτυχών.

34. Γεωμετρική ταξινόμηση.

35. Γεωμετρική ταξινόμηση κατά Ramsay.

36. Γεωγραφική ταξινόμηση.

37. Τι είναι οι διαρροϊκές πτυχές; Τι είναι ο διαπειρισμός;

38. Συστηματικές και μη διακλάσεις.

39. Γεωμετρική ταξινόμηση διακλάσεων.

40. Ποιες οι απόψεις επί του τρόπου δημιουργίας των διακλάσεων;

41. Πτεροειδείς και φακοειδείς διακλάσεις.

42. Δώστε παραδείγματα διακλάσεων για την περιοχή του Υμηττού.

43. Ποιες διακλάσεις οφείλονται σε διάβρωση και εκφόρτιση;

44. Ποια η οικονομική σημασία των διακλάσεων;

45. Παραμόρφωση.

46. Συνεχής και ασυνεχής παραμορφώσεις.

47. Ελαστική παραμόρφωση.

48. Διάγραμμα τάσεων-παραμόρφωσης. (SOS)

49. Καμπύλη ελαστικού-ανελαστικού χαρακτήρα καταπόνησης πετρωμάτων.

50. Πλαστική παραμόρφωση.

51. Τι είναι ο βρόχος υστερήσεως;

52. Τι είναι ο ερπυσμός;

53. Ποια η θεμελιώδης αντοχή του πετρώματος;

54. Καμπύλη χρόνου-παραμόρφωσης με σταθερή τάση.

55. Θεωρητική καμπύλη χρόνου παραμόρφωσης.

56. Τι είναι η κόπωση των υλικών;

57. Σώμα Maxwell.

58. Ορθή και εφαπτόμενη τάση.

59. Επίπεδη κατάσταση καταπόνησης. Συμπεράσματα.

60. Κύκλος του Mohr και σχήματα. (SOS)

61. Τι είναι η περιβάλλουσα θραύσης; Πως κατασκευάζεται;

62. Θραύση και μικροσεισμοί.

63. Συμπεριφορά στην καταπόνηση. Παράγοντες.

64. Αντοχή των πετρωμάτων. Συμπεράσματα.

65. Επίδραση του βάθους.

66. Επίδραση της θερμοκρασίας.

67. Πως επιδρά η πίεση των υγρών των πόρων;

68. Μεταβολή των φυσικών ιδιοτήτων σε σχέση με το βάθος.

69. Θραυσιγενής παραμόρφωση.

70. Κόπωση και ερπυσμός.

71. Παραμόρφωση και στρέψη.

72. Ελλειψοειδή τάσεων-παραμόρφωσης. Σχήματα.

73. Εφελκυσμός. Σχήμα.

74. Θλίψη. Σχήμα.

75. Ζεύγος αντίρροπων δυνάμεων.

  1. Δομές που προκύπτουν από στρέψη.

 

Μια καλή ανάγνωση του βιβλίου είναι επιβεβλημένη. Το μάθημα αυτό προσφέρεται για καλές επιδόσεις εφόσον η ύλη του δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Συν τοις άλλοις συμμετέχοντας στις παραδόσεις (οι οποίες είναι ομολογουμένως πολύ εποικοδομητικές) μπορείτε να πετύχετε βαθμούς από 8 και πάνω.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

Ότι κάνετε στις ασκήσεις των εργαστηρίων. Θα σας δοθεί ένας χάρτης και θα πρέπει να βρείτε τα στοιχεία των στρωμάτων, των ρηγμάτων και ενδεχομένως των πτυχών (στοιχεία σκελών) και επιφανειών ασυνέχειας. Επίσης, θα πρέπει να τα τοποθετήσετε σε δίκτυο Schmidt (να το κρατάτε μαζί σας). Επιπρόσθετα (συνήθως) πρέπει να υπολογίσετε με τη βοήθεια του Schmidt κάτι, όπως π.χ. τον άξονα της πτυχής που υπάρχει στο χάρτη ή να βρείτε τη φαινόμενη κλίση των στρωμάτων σύμφωνα με τη τομή σας ή (σε δύσκολες περιπτώσεις), τη στροφή που έχουν υποστεί τα στρώματα. Οι σημειώσεις που περιγράφουν τη χρήση του δικτύου Schmidt μπορούν να λύσουν όλες τις απορίες σας. (αν δεν τις έχετε παραλάβει ζητείστε τις από τον υπεύθυνο του τμήματος σας)

 

 

 

                                      ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

τμήματος Γεωλογίας

                                                 πρώτη και καλύτερη