Make your own free website on Tripod.com

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

 

1.     Τι γνωρίζετε για την εξατμισοδιαπνοή; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

2.     Τι είναι οι υδροφόροι ορίζοντες; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Σχεδιάστε ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

3.     Ποιες είναι οι σημαντικότερες υδραυλικές παράμετροι των υδροφόρων οριζόντων; Πως υπολογίζονται; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

4.     Τι γνωρίζετε για τα όρια συνεκτικότητας; Πως ορίζονται και πως προσδιορίζονται; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

5.     Περιγράψτε την ταξινόμηση ενός εδάφους σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Ταξινόμησης Εδαφών; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

6.     Αναπτύξτε το σύστημα ταξινόμησης βραχόμαζας κατά Bieniawski. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005)

7.     Τι γνωρίζετε για τις δοκιμές διαπερατότητας; (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

8.     Τι είναι η πρότυπη δοκιμή Proctor και που χρησιμοποιείται; (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

9.     Τι γνωρίζεται για την βροχοβαθμίδα; (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

10. Τι γνωρίζεται το μέσο υψόμετρο μιας υδρολογικής λεκάνης; (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

11. Να περιγράψετε τον υδρολογικό κύκλο. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)   

12. Ιδιότητες ιλύων και αργίλων. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

13. Τι γνωρίζεται για τον τεχνητό εμπλουτισμό; (ΠΤΥΧΙΑΚΗ-ΜΑΙΟΣ 2005)

14. Ποιο το αντικείμενο και ποιος ο σκοπός της Υδρογεωλογίας; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

15. Πως γίνεται ο υπολογισμός της επιφανειακής απορροής; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

16. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε σε έναν τεχνητό εμπλουτισμό; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

17. Από τι εξαρτάται η περατότητα των συμπαγών πετρωμάτων; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

18. Τι ονομάζουμε ρύπανση και τι μόλυνση του υπογείου νερού; Ποιες οι αιτίες που τις προκαλούν; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

19. Περιγράψτε την εργαστηριακή ταξινόμηση των εδαφών στο Ενιαίο Σύστημα Ταξινόμησης Εδαφών; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

20. Ορισμοί:

a.      Διπλή στοιβάδα διάχυσης

b.     Νερό ρόφησης

c.     Φυλλάρια βρουσίτη

d.     Εδαφική φάση

e.      Βαθμός κορεσμού (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

21. Τι είναι;

a.      Ενεργότητα

b.     Σχετική συνεκτικότητα

c.     Όριο συρρίκνωσης

d.     Βέλτιστη υγρασία

e.      Συμπιεστότητα (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

22. Ορισμοί:

a.      Μονάδα Darcy

b.     Μονάδες Lungeon

c.     RQD

d.     Δείκτης σημειακής φόρτισης

e.      Ενεργό μέγεθος (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

23. Που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δίκτυα ροής; (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003)

24. Τι γνωρίζετε για την φυτοκάλυψη στον Υδρολογικό Κύκλο; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)         

25. Πως αρδεύουμε νερό με τη μέθοδο του υλικού; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

26. Πιεζομετρικοί χάρτες. (πρακτική σημασία) (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)       

27. Ορισμός τεχνητού υδροφόρου ορίζοντα. Με ποιους τρόπους γίνεται εμπλουτισμός του τεχνητού υδροφόρου ορίζοντα; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

28. Με ποιες μεθόδους ελέγχουμε την ποιότητα των νερών; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

29. Ιλύς. Ιδιότητές της. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)     

30.  Ορισμοί:

a.      Βραχομάζα 

b.     RQD 

c.     Μονάδες Lungeon

d.     Δείκτη σημειακής φόρτισης (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

31. Τι γνωρίζεται για την συνεκτικότητα των εδαφών; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 200         3)

32. Φάσεις εδαφών (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

33. Από τι εξαρτάται η αντοχή των πετρωμάτων; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)   

34. Σε τι διαφέρει η Πραγματική από την Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

35. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τον μηχανισμό λειτουργίας μιας πηγής; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

36. Με ποιους τρόπους υπολογίζεται η περιεκτικότητα του Na στο αρδευτικό νερό; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

37. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις διάφορες μεθόδους τεχνητού εμπλουτισμού; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

38. Ποιες οι κυριότερες αιτίες ρύπανση του υπογείου νερού; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

39. Ποια η σημασία της γνώσης των τιμών:

a.      του πορώδους

b.     των κενών

c.     της βέλτιστης υγρασίας (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

40. Ποια η σημασία του γεγονότος ότι δύο εδαφικά δείγματα έχουν διαφορετικό δείκτη πλαστικότητας; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

41. Τι είναι η περιορισμένη και τι η ελεύθερη ροή; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

42. Ποιες είναι οι αναγκαιότητες ελέγχου των διαρροών των υπογείων υδάτων πριν και μετά την κατασκευή ενός τεχνικού έργου; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

43. Περιγράψτε εν συντομία τις εργαστηριακές δοκιμές που γίνονται πιο συχνά και που με βάση τα αποτελέσματά τους γίνεται η γεωτεχνική ταξινόμηση της βραχομάζας; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

44. Πως η φυτοκάλυψη επηρεάζει την κατείσδυση;  

45. Απαρίθμηση πηγών.      

46. Κατανομή ρύπανσης στο υπέδαφος (σχήμα και μέγεθος)       

47. Ερμηνεία και περιγραφή πιεζομετρικών χαρτών.

48. Τι γνωρίζετε για την παροχή υδρορεύματος με την χρήση μυλίσκων;

49. Πότε χρησιμοποιούμε διπλό ζεύγος γραμμάτων στο σύστημα κατάταξης των εδαφών;

50. Διάκριση ιλύων – αργίλων στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο;

51. RQD

52. Ποια η δομή αργιλικών ορυκτών και που οφείλονται οι ιδιότητές τους;

53. Ποια η θεμελιώδη σχέση της βραχομηχανικής;    

54. Ορισμοί:

55. Παράγοντες υδροφόρου ορίζοντα.

56. Εργασίες για αποφυγή μόλυνσης-ρύπανσης.

57. Ποιότητα αρδευτικού νερού.

58. Εργαστηριακός προσδιορισμός εδαφών στο Ενιαίο Σύστημα Ταξινόμησης.

59. Σημασία διαρροής (διήθησης) υπόγειου νερού κατά τη κατασκευή τεχνικού έργου.

60. Τι γνωρίζεται για τους μερικώς υπό πίεση και ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες;

61. Τι ονομάζεται δευτερογενώς πορώδες;

62. Τεχνητός εμπλουτισμός υδροφόρων οριζόντων.

63. Πιεζομετρική στάθμη, παράγοντες. Από τι εξαρτάται η μορφή των πιεζομετρικών καμπυλών;

64. Πως ορίζεται το πορώδες (ή κάποια από τις άλλες παραμέτρους) και ποια είναι η σημασία του;

65. Oρισμός ορίων πλαστικότητας μεταξύ αργιλίου, αργιλούχου άμμου, αμμώδους αργίλου και άμμου.

66. Σύγκριση υδροπερατότητας, υδαρότητας και σχέση που τα συνδέει.

67. Είδη πηγών.

68. Υδρολογική και υδρογεωλογική λεκάνη.

69. Υδρολογικό και υδρογεωλογικό ισοζύγιο (αναλυτικά).

70. Τι γνωρίζεται για τη Δυνητική Εξατμισοδιαπνοή.

71. Καρστικές διεργασίες και βασικό επίπεδο του καρστ.

72. Που μπορεί να οφείλεται η πτώση της στάθμης ενός ελεύθερου και ενός υπό πίεση υδροφόρου ορίζοντα;

73. Πως αντιμετωπίζεται η διείσδυση θαλάσσιου νερού σε περιβάλλοντα παρακτίων υδροφόρων οριζόντων;

74. Πότε εκδηλώνεται το φαινόμενο του αρτεσιανισμού;

75. Τι γνωρίζεται για τη δοκιμή εισπιέσεων Lugeon; Πως ορίζεται η μονάδα Lugeon;

76. Σας δίνεται ένας γεωλογικός χάρτης και ζητείται να γίνει υδρογεωλογική μελέτη, αναλόγως με τα υπάρχοντα στοιχεία. Επίσης πρέπει να γίνει σκαριφηματική γεωλογική τομή και να προταθούν θέσεις κατάλληλες για υδρομαστευτικά έργα.0

77. Που οφείλεται και πως εξηγείται η υγροσκοπική ικανότητα των αργιλικών γεωλογικών σχηματισμών;

78. Νόμος Darcy.

79. Γιατί δεν έχει νόημα ο συντελεστής περατότητας K (κατά Darcy) στα μέσα συνεχειών; Πως ορίζεται η περατότητα σε αυτά τα μέσα;

80. Με ποια μέθοδο γίνεται η ταξινόμηση της βραχομάζας (π.χ. κατά τη διάνοιξη σηράγγων);

81. Με ποιες μεθόδους προσδιορίζεται η πλαστικότητα ενός εδάφους στην ύπαιθρο;

82. Τι γνωρίζεται για την αντοχή των πετρωμάτων; Πως την μετράμε;

83. Τι είναι το RQD(%); Που χρησιμοποιείται;

84. Πως μπορούμε να καταλάβουμε μετά το πέρας μιας γεώτρησης ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι υπό πίεση, αν δεν παρουσιάζεται η ακραία περίπτωση του αρτεσιανισμού;

85. Αν διανοιχτεί σήραγγα από την μια πλευρά του Παρνασσού ως προς την άλλη, θα παρατηρηθεί υδροφορία στο εσωτερικό της σήραγγας και αν ναι ή όχι, για ποιο λόγο;

86. Σχεδιάζεται (από τον καθηγητή) μια εγκάρσια τομή βουνού που δομείται από ασβεστόλιθο στο οποίο η μια πλευρά παρουσιάζει αναπτυγμένο καρστικό δίκτυο μέχρι τη στάθμη της θάλασσας ή και παρακάτω, ενώ η άλλη πλευρά δεν έχει ιδιαίτερες ασυνέχειες. Που μπορεί να οφείλεται μια τέτοια γεωλογική δομή;

87. Σε μια προσχωσιγενή λεκάνη (π.χ. στα Σπάτα) αν δεν έχει προηγηθεί υδρογεωλογική μελέτη, τι εργασίες προτείνετε για τον γενικό προσδιορισμό του υδατικού δυναμικού της λεκάνης;

88. Στη περίπτωση δυο απλών γεωτρήσεων (όχι καρότα): α) στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης και β) στη είσοδο του τμήματος Γεωλογίας, νομίζεται ότι θα χρειαστεί μια τρίτη δειγματοληπτική γεώτρηση (καρότο) στον ενδιάμεσο χώρο για τον προσδιορισμό του υδροφόρου ορίζοντα;

89. Σε γεώτρηση ή πηγάδι σε μια ασβεστολιθική λεκάνη, η οποία εμφανίζεται από τις επιφανειακές παρατηρήσεις, καρστικοποιημενή, υπάρχει περίπτωση να βρεθεί νερό σε κάποιο βάθος και πως ορίζεται το βάθος αυτό;