Make your own free website on Tripod.com

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙA

 

1.     Τι εννοούμε λέγοντας ότι τα τεκτονικά στοιχεία μιας δέσμης στρωμάτων είναι:

i. Β50οΑ, 60ο ΝΑ

ii. 60ο/320ο

Τα στοιχεία i. και ii. συμπίπτουν ή είναι διαφορετικά; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

2.     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τρεις μεγάλες κατηγορίες πετρωμάτων ποια από αυτά σχηματίζονται σε συνθήκες επιφανείας και ποια σε συνθήκες βάθους; (συνοπτική εξήγηση) (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

3.     Σχολιάστε τις έννοιες «πραγματική οριζοντιότητα στρωμάτων» και «φαινομενική οριζοντιότητα στρωμάτων». (με παραδείγματα και σχήματα) (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

4.     i. Τύποι ορίων λιθοσφαιρικών πλακών. (σχήματα)

ii. Ποια πυριγενή πετρώματα (πλουτώνια, ηφαιστειακά) συνδέονται γενετικά με τους παραπάνω τύπους; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

5.     Δίνονται δυο στρώματα με τα εξής στοιχεία:

Β30οΑ, 60οΝΑ  και 60ο/300ο. Ταυτίζονται τα δύο στρώματα; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002)

6.     Αναφέρατε τις ομοιότητες και τις διαφορές:

α) μάγμα – λάβα

β) φλέβα – κοίτη και

γ) στερεός φλοιός – λιθόσφαιρα (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002)

7.     Τι σημαίνει πραγματική και τι φαινόμενη οριζοντιότητα για μια δέσμη στρωμάτων; (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002)

8.     Να σχεδιάσετε μια απλή γεωλογική τομή:

α) ενός κανονικού – αντίθετου ρήγματος και

β) ενός ανάστροφου – σύμφωνου ρήγματος.

9.     (Δικαιολογήστε την σχεδίαση) (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002)

10. Τι εννοούμε λέγοντας ότι τα στρωματά έχουν τα εξής στοιχεία;

Ι) Β40οΔ, 60ΒΑ

          ΙΙ) 60ο/230ο

     Τα στοιχεία Ι) και ΙΙ) ταυτίζονται ή είναι διαφορετικά; (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

11. Α) Τι καλούμε φαινόμενο ανάστροφης των στρωμάτων; (Να δοθεί σχήμα.)

Β) Πως μπορούμε, στο ύπαιθρο, να τεκμηριώσουμε το φαινόμενο της ανάστροφης των στρωμάτων;  (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

12. Γράψτε συνοπτικά για το τι γνωρίζετε για την μεταμόρφωση επαφής.(Να δοθεί σχήμα.)  (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

13. Ποια είναι τα είδη ορίων λυθοσφαιρικών πλακών; (Να δοθεί σχήμα.) (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

14. Σε ένα στρώμα πάχους 100m βρήκαμε απολιθώματα του Ηωκαίνου, του Κρητιδικού και του Τριαδικού. Τι μπορούμε να συμπεράνουμε για την λιθολογία και την ηλικία του στρώματος; (ΙΟΥΝΙΟΣ 2001)

15. Δομή φλοιού.

16. Δομή μανδύα.

17. Δομή πυρήνα.

18. Τι γνωρίζεται για των υδρολογικό κύκλο;

19. Τι γνωρίζεται για τον γεωλογικό κύκλο και την τεκτονική των πλακών;

20. Τι είναι πλουτωνισμός και τι ηφαιστειότητα;

21.  Ποιο μάγμα ονομάζουμε όξινο, ποιο ενδιάμεσο και ποιο αλκαλικό;

22. Ποιους πλουτωνίτες ονομάζουμε ασύμφωνους και ποιους σύμφωνους;

23. Ποιες είναι οι μορφές εμφάνισης ηφαιστειακών πετρωμάτων;

24. Ποια ηφαίστεια ονομάζουμε ενεργά και ποια ανενεργά;

25. Τι γνωρίζετε για τις ηφαιστειακές ατμίδες και τις φουμαρόλες;

1.     Τι γνωρίζετε για την ηφαιστειότητα τους Ελλαδικού χώρου;

2.     Τι γνωρίζετε για το φαινόμενο της μεταμόρφωσης;

3.     Ποια είναι τα είδη μεταμόρφωσης;(Καθολική-Επαφής-Δυναμική)

4.     Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την μεταμόρφωση;

5.     Ποιους τύπους μεταμόρφωσης γνωρίζετε και ποιες φάσεις;

6.     Τι γνωρίζετε για την ταξινόμηση των μεταμορφωμένων πετρωμάτων;

7.     Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα των ιζηματογενών πετρωμάτων;

8.     Ποιες είναι οι διαδικασίες και ποιοι οι κύκλοι σχηματισμού των ιζηματογενών πετρωμάτων;

9.     Ποια είναι τα πρωτογενή χαρακτηριστικά;(στρώση, απεικόνιση, κ.λ.π.)

10. Τι γνωρίζετε για τις ιζηματογενείς ρυτίδες;

11. Πως ταξινομούνται τα ιζηματογενή πετρώματα με κριτήρια την φάση, τον τρόπο γένεσης και το γεωτεκτονικό περιβάλλον απόθεσης;

12. Ποιοι είναι οι χαρακτηριστικοί τύποι ιζηματογενών πετρωμάτων;

13. Ποια είναι η συστηματική ταξινόμηση των ρηγμάτων;(Να δοθούν σχήματα.)

14. Τι γνωρίζετε για τον μηχανισμό γένεσης των ρηγμάτων;

15. Ποια είναι η σχέση των ρηγμάτων με τους σεισμούς και τα ηφαίστεια;

16. Τι ονομάζουμε πτυχή, άξονα πτυχής, αξονικό επίπεδο, βύθιση, και τι φορά βύθισης;

17. Ποια μορφή πτυχών ονομάζεται συγκλινική και ποια αντικλινική;(Να δοθούν σχήματα.)

18. Τι γνωρίζετε για την ταξινόμηση των πτυχών;(Να δοθούν σχήματα.)

19. Ποιες πτυχές ονομάζονται αρμονικές και ποιες δυσαρμονικές;

20. Τι ονομάζουμε εφίππευση και ποιοι οι κύριοι τύποι;

21. Τι ονομάζουμε επώθυση, αλλόχθονο και τι αυτόχθονο; Τι ονομάζουμε τεκτονικό παράθυρο και τι τεκτονικό ράκος ή klippe;

22. Ποιοι είναι το πρόβλημα των ριζών;

23. Τι γνωρίζετε για τις επίπεδες δομές;

24. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφολογικές μονάδες των ηπείρων και τι γνωρίζετε για αυτές; 

25. Ποιες είναι οι ασυνέχειες του γήινου φλοιού;

26. Ποιες είναι οι κυριότερες μορφολογικές μονάδες του Ατλαντικού ωκεανού;

27. Τι γνωρίζετε για την θερμική ροή του Ατλαντικού ωκεανού;

28. Ποια είναι η μορφολογία του Ειρηνικού ωκεανού;

29. Σε ποιες δυο κατηγόριες διακρίνονται οι θάλασσες;

30. Τι γνωρίζετε για την διάνοιξη των ωκεανών;

31. Αναφέρατε την θεωρία των πλακών.

32. Ποια είναι η σημασία των οφιολίθων;

33. Ποια είναι η προέλευση των βασαλτικών μαγμάτων, των μεταμορφωμένων πετρωμάτων, των γρανιτικών πετρωμάτων και ποια των ανδεσιτικών μαγμάτων;