Make your own free website on Tripod.com

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

1.     Χωρισμός των Ελληνίδων σε εξωτερικές και εσωτερικές, γενικές διαφορές.

2.     Το ίδιο σε μεταμορφωμένες και μη.

3.     Διαφορές Μαλλιακής εν. και Πίνδου.

4.     Χαρακτηριστικές ασυμφωνίες στην Ελλάδα εκτός από την ανωκρητιδική επίκληση την Αν. Ελλάδας.

5.     Ποιες είναι οι ενότητες που απαντώνται στη Σάμο και ποια είναι η τεκτονική τους σχέση;

6.     Το ίδιο με την Ικαρία.

7.     Το ίδιο με την Κρήτη.

8.     Το ίδιο με την Νάξο.

9.     Το ίδιο με την Αμοργό.

10. Το ίδιο με την Ρόδο.

11. Το ίδιο με την Θήρα.

12. Το ίδιο με την Άνδρο.

13. Το ίδιο με την Λέσβο.

14. Το ίδιο με τους Παξούς.

15. Το ίδιο με την Αττική, Λαύριο.

16. Το ίδιο με το Καστελόριζο. Ομοιότητα και διαφορά της ενότητας που παρουσιάζεται στο Καστελόριζο με την εν. Παξών.

17. Το ίδιο με την Χίο.

18. Πότε ΄΄άνοιξε΄΄ το Αιγαίο;

19. Από πότε βλέπουμε το Αιγαίο με την σημερινή του μορφή;

20. Ποιος είναι ο αρχαιότερος και ποιος ο νεώτερος φλύσχης των Ελληνίδων;

21. Τι σχηματισμό έχει οι Παξοί αντί για φλύσχη; Γιατί δεν τον ονομάζουμε φλύσχη;

22. Τι γνωρίζετε για την Τριαδική ηφαιστειότητα;

23. Πότε άνοιξε η πλατφόρμα των Εσωτερικών Ελληνίδων;

24. Υπάρχει ανθρακική πλατφόρμα στην Λέσβο;

25. Ποια είναι η ανώτερη και ποια η κατώτερη ενότητα της Πελοποννήσου;

26. Τι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει η ορογένεση των Κιμμεριδών; Ποια ενότητα στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί από αυτήν την ορογένεση;

27. Τεκτονοστρωματογραφικές κολώνες όλων των ενοτήτων που περιγράφονται στο βιβλίο.

28. Το ίδιο για τη Μαλλιακή εν., την Δυτ. Θεσσαλία-Βοιωτία, το αλλόχθονο και το αυτόχθονο της Χίου, των ενοτήτων της Ρόδου και γενικά όλων των νησιών και άλλων περιοχών που δεν περιγράφονται εντός βιβλίου.

29. Από ποιο μέρος της Ελλάδας κατάγεσαι και ποιες ενότητες απαντώνται εκεί;

30. Υπήρξε γεωλογική εποχή κατά την οποία οι ενότητες Παρνασσού, Πίνδου και Δυτ, Θεσσαλίας-Βοιωτίας βρίσκονταν σε κοινή πλατφόρμα ιζηματογένεσης;

31. Σε ποια εποχή βρίσκονταν στην ίδια πλατφόρμα η εν. Παρνασσού και η Δυτ, Θεσσαλίας-Βοιωτίας χωρίς την εν. Πίνδου;

32. Γιατί η εν. Παξών δεν έχει ολοκληρωμένη φλυσχική διάπλαση;

33. Από ποιο παλαιογεωγραφικό «γεγονός» και μετά υφίσταται η ενότητα Αν. Ελλάδας;

34. Αν δεν υπάρχει κάλυμμα οφιολίθων, τι άλλο χαρακτηριστικό γεγονός μπορεί να πιστοποιήσει ότι η ζητούμενη ενότητα είναι η Υποπελαγονική;

35. Ποια θεωρείται ότι είναι η σχέση Αλμωπίας και Υποπελαγονικής;

36.  Αν σε ένα νησί της μικροπλάκας του Αιγαίου δεν υπάρχει επωθημένο κάλυμμα οφιολίθων επί του παρόντος, είναι δυνατόν αυτό να αλλάξει στο μέλλον και αν ναι πως και σε πόσο χρονικό διάστημα;

37. Ποιο είναι το σημερινό τεκτονικό καθεστώς του Ελληνικού Τόξου; Τάσεις μπροστά και πίσω από το μέτωπο του τόξου.

38. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το Ελληνικό τόξο σήμερα σύμφωνα με τη θεωρία της Τεκτονικής των Πλακών;

39. Που βρισκόταν το ορογενετικό τόξο κατά το Μάλμιο-Παλαιοκρητιδικό;

40. Το ίδιο κατά το Μειόκαινο.

41. Το ίδιο κατά το Κ.Ηώκαινο.

42. Το ίδιο κατά το Α.Ηώκαινο.

43. Το ίδιο κατά το Ολιγόκαινο.

44. Ποιες είναι οι απόψεις για τον σχηματισμό ωκεάνιου φλοιού στον σημερινό χώρο της Μεσογείου;

45. Που θα με πας στην Ελλάδα να μου δείξεις παραπάνω από τρεις μεταμορφώσεις;

46. Πότε έκλεισε ο τελευταίος ωκεανός;

47. Πως βρέθηκε η ηλικία σχηματισμού των λαβών τύπου MORB της ενότητας Άρβης;

48. Τι διαφορά έχουν στην ύπαιθρο οι οφιόλιθοι της Πίνδου από αυτούς του Αξιού;

49. Σε ποιο ωκεανό ανήκουν οι οφιόλιθοι που απαντώνται στην Κρήτη;

50. Που στην Ελλάδα παρατηρείται η φάση ammonitico rosso;

51. Που στην Ελλάδα παρατηρούνται ηφαίστειο-ιζηματογενείς σχηματισμοί;

52. Που στην Ελλάδα παρατηρούνται πηλίτες;

53. Που στην Ελλάδα παρατηρούνται χερσαία ιζήματα του Μεσοζωικού;

54. Τι χαρακτηριστικό έχουν οι οφιόλιθοι της Παιανίας και τι αυτοί που απαντώνται μεταξύ Βερτίσκου και Κερδυλλίων;

55. Τι ιδιαίτερο έχει η τεκτονική σχέση της Περιροδοπικής με την Σερβομακεδονική;

56. Που βρισκόταν κατά την εποχή τεκτονισμού και μεταμόρφωσης της η ενότητα Αστερουσίων, η ενότητα Μιαμού και η ενότητα Άρβης;

57. Πότε αποκόπηκε το σημερινό ενεργό τμήμα του Ελλαδικού τόξου από το σύστημα της Τηθύος και πως;

58. Νεοτεκτονικό καθεστώς του Ελληνικού τόξου.

59. Λειτούργησαν ποτέ συγχρόνως κάποιες μόλασσες και αν ναι σε ποιες γ.εποχές;

60. Πως αποδεικνύεται το γεγονός ότι η Πίνδος έχει «διανύσει» πολύ μεγάλη απόσταση κατά τη παλαιογεωγραφική εξέλιξη της;

61. Γιατί σε μια ενότητα των εξωτερικών Ελληνίδων όπως η Πίνδος υπάρχει ο 1ος «φλύσχης» και ο τριαδικός «φλύσχης»; Πως μπορεί να σχηματίστηκε ο κάθε ένας από αυτούς;

62. Γιατί είναι ιδιαίτερης σημασίας ο «Βοιωτικός φλύσχης»;

63. Υπάρχει εμφάνιση στην Ελλάδα της Ιόνιας εν. όπου ασβεστολιθικός σχηματισμός που υπόκειται του φλύσχη να είναι νουμμουλιτοφόρος και αν ναι, που και γιατί;

64. Που πιστοποιείται στη Ελλάδα η τεκτονική σχέση των ενοτήτων Μάνης και Ιονίας;

65. Που είδατε στην εκδρομή της Γεωλ.Ελλάδας την μετάβαση της εν.Άρνας με τα στρώματα Τυρού και πως διακρίνονται;

66. Που είδατε στην εκδρομή βαθμιαία μετάβαση μεταξύ δυο σχηματισμών της ίδιας ενότητας και ποιοι ήταν οι σχηματισμοί αυτοί;

67. Σε ποιοι βάθος βρίσκεται η επιφάνεια Mohorovicic κάτω από το Ιόνιο Πέλαγος;

68. Ποια-έστω κακοδιατηρημένα-απολιθώματα έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες;

69. Τι είναι η ενότητα Επιδαύρου;

70. Ποιος είναι ο αρχαιότερος γρανιτικός σχηματισμός στη Ελλάδα;

71. Που υπάρχει εμφάνιση της ενότητας Αν.Ελλάδας στην Αττική;

72. Ποιο είναι το νέο-παλαιοζωικό υπόβαθρο της εν.Κρήτης-Μάνης;

73. Ποιος είναι ο αρχαιότερος βωξίτης στην Ελλάδα;

74. Τι ιδιαίτερο έχει η ηλικία τεκτονο-μεταμορφισμού της ενότητας Αστερουσίων;

75. Ποιοι είναι οι κυριότεροι βωξιτικοί ορίζοντες της εν.Παρνασσού; τι μεγατεκτονικό επεισόδιο υποδηλώνουν;

76. Γιατί δεν ενδείκνυται η ονομασία «ενότητα Φυλλιτών-Χαλαζιτών»;

77. Πότε άνοιξε ο Κορινθιακός κόλπος;

78. Πότε άνοιξε ο Ευβοϊκός κόλπος;

79. Αντίστοιχα στρωματά Τυρού στη Σητεία. Τι ιδιαίτερο έχουν;